PhD programma met en voor het bedrijfsleven

Uitbreiding van het opleidingsprogramma uitgebreid naar PhD niveau (Bachelor-Master- PhD) en versterking van het onderzoeksprogramma van het Advanced Biobased Materials instituut met promotie-onderzoeksprojecten. Het idee is om een Industrial Doctorate programma te ontwikkelen; een PhD programma waarin bedrijven actief participeren en waarin promovendi onderzoek doen bij bedrijven. Dit is een nieuw type PhD-programma, dus de inhoud aanpak moet nog volledig ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen die willen participeren in het programma.