Intersectorale mobiliteit

Instroom en uitstroom van talent in balans

Dit project is een initiatief van een aantal bedrijvenclusters in Zuid-Limburg Customer Services, Zorg- en Welzijn, Procestechniek en Logistic Medical Services). Doelstelling is de aanwezige competenties en talenten optimaal te benutten, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te garanderen. Via dit project kunnen medewerkers eenvoudiger van de ene branche naar de andere branche overstappen.