KnowledgeEngineering@Work

Binding van student aan bedrijf en regio

KnowledgeEngineering@Work laat studenten tijdens hun studie halftijds bij bedrijven werken. Dit heeft twee voordelen. Zij leveren werk op maat, blijven gedurende de hele opleiding binnen hetzelfde bedrijf actief en vanuit de opleiding kan men de kwaliteit van het functioneren van de student bewaken. Dit schept een band tussen student en bedrijf en tussen bedrijf en universiteit. Door deze studenten al tijdens hun studie te binden aan het bedrijfsleven in de regio, zijn ze  eerder geneigd na hun studie hier te blijven.

In juli 2016 studeerde de eerste lichting studenten af. Klik hier voor het bericht