Limburg – Business in Sports

Innovaties voor en met topsporters

Het project beoogt business kansen van (MKB-) bedrijven te verhogen met behulp van sport. MKB’ers met een innovatief idee voor de sport helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen.

Het concept van MKB Roadmaps is hiervoor vertaald naar topsport. Het idee is dat de bedrijven hun innovaties toetsen bij sporters, coaches en/of aan sport gelieerde partners zoals sportartsen of therapeuten. Ondernemers melden hun innovatie bij ‘Business in Sports’ waar topsporters beschikbaar zijn om te bepalen of de innovatie geschikt is voor topsport en welke aanpasingen nog nodig zin. Er zijn testcentra beschikbaar waar de topsporter samen met de ondernemer de innovatie kan testen. Het is de bedoeling om in het eerste jaar vijf financierbare businessplannen te hebben.

Meer informatie over sport & innovatie treft u aan in het online magazine van Topsport Limburg.