Limburgse Logistieke Opleidingen

Innovatief onderwijs voor de logistiek

De centrale ligging in Europa, evenals de bereikbaarheid per spoor, weg, water en lucht onderscheidt Zuid-Limburg van andere regio’s in Nederland. Om als regio aantrekkelijk te blijven, is investering in opleidingen voor goed gekwalificeerd personeel echter noodzakelijk. Op dit moment sluit het logistiek onderwijs nog onvoldoende aan op de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijfsleven en de ambities van de regio. Het project ‘Limburgse Logistieke Opleidingen’ speelt daarop in. Daarbij wordt ingezet op beroepsonderwijs dat flexibel, multimodaal, service-georiënteerd is en dat aansluit bij het innoverende karakter van de kennisintensieve clusters van de regio.