Maastricht Valorisation Center

Expertisecentrum voor valorisatie

Het Maastricht Valorisation Center is het expertisecentrum voor valorisatie binnen de Universiteit Maastricht en MUMC+, maar wordt ook ingezet voor de Brightlands Maastricht Health Campus en de Brightlands Chemelot Campus. Het MVC inventariseert, selecteert en prioriteert kansrijke valoriseerbare technologie bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, MUMC+) en het bedrijfsleven met als doel deze te patenteren en commercieel haalbaar te maken. Het MVC octrooieert uitvindingen en beheert de octrooiportefeuille, ontwikkelt business modellen, -cases en –plannen en zorgt voor licentiëring en oprichting van bedrijven. Daartoe onderhandelt zij met potentiële partners en financiers, zet het managementteam op en ondersteunt bij de benodigde juridische en administratieve zaken.