Masterplan Nature Wonder World

Unieke en duurzame toeristische trekker

Nature Wonder World moet een uniek (duurzaam) themapark in de (eu)regio worden. Verwacht aantal bezoekers is 2 miljoen per  jaar uit Nederland, Duitsland, België en Luxemburg.

Structureel kan het project 1700 banen opleveren. De haalbaarheidsfase is achter de rug en met groen licht afgesloten. De volgende uitdaging voor de samenwerkende partners in het bereiken van een concreter beeld en harder commitment met betrekking tot de haalbaarheid van de totale eindfinanciering (eigen en vreemd vermogen). Om de hardheid met betrekking tot het inbrengen van eigen vermogen te kunnen verschaffen moet een eerste versie van het definitieve ontwerp incl. kostenbegroting van het themapark en aangrenzend verblijfsgebied, een update van de feasability studie  en een gedetailleerd integrale businesscase.