MKB Meets Healhtcare

Meetpunt (onderdeel van het Expertise Centrum voor innovatie Zorg en Technologie (EIZT)) bundelt kennis van lectoraten en opleidingen in ICT, techniek, zorg en economie. Vragen uit het MKB en uit de zorg worden samen met stakeholders (zoals eindgebruikers) opgepakt. Drie MKB’ers (PCiD, Gociety en Erik Janssen Consultancy) hebben Meetpunt gevraagd hen te ondersteunen bij het in co-creatie door ontwikkelen van hun product. De opgedane kennis en methodieken voor co-creatie worden na afloop ontsloten voor andere MKB’ers die werken aan zorginnovaties. Meetpunt wordt uitgebouwd als duurzame interface tussen MKB en eindgebruikers. Producten vinden zo sneller en efficiënter hun weg naar de markt.

Meetpunt wordt een integraal onderdeel van het Kennis-As project LImburg MEet (LIME). LIME is een Kennis-As-aanvraag die onlangs is aangenomen door Gedeputeerde Staten en ter goedkeuring is voorgelegd aan het Limburgs Parlement. Binnen LIME kan Meetpunt zich verder ontwikkelen en uitbreiden, met name door kennis van externe partijen (UM, bedrijven en zorginstellingen) te benutten. De missie van LIME is het slimmer inrichten van meten in de zorg in co-creatie met stakeholders. Met als uiteindelijk doel betere zorg.

Meer informatie over Meetpunt vindt u hier