MKB Roadmaps

Innovaties in Life Sciences & Health

MKB Roadmaps ondersteunt MKB’s en starters bij de zakelijke kant van hun innovatie. MKB Roadmaps, gestart in 2013, werd ontwikkeld door Maastricht Instruments BV en NV Industriebank LIOF. Doel is de economische groei in Zuid-Limburg te bevorderen door het realiseren van innovaties in de Life Sciences & Health. MKB Roadmaps doet dat door ondernemers in Zuid-Limburg te ondersteunen bij het vormgeven van de zakelijke kant van hun innovatie. De innovaties moeten dan wel minimaal in de fase van een werkend proof of concept zijn. Vanwege het succes van MKB Roadmaps 2013 startte in 2014 MKB Roadmaps 2.0. Inmiddels loopt al de versie 3.0.