Persoonlijk zorgnetwerk Zuid-Limburg

De ontwikkeling van een digitaal hulpmiddel waarmee alle borgverleners in de jeugdzorg plaats- en tijdonafhankelijk met elkaar kunnen overleggen over het kind. Ze werken samen op basis van een digitaal zorgplan, waarover de ouder of wettelijk vertegenwoordiger de regie voert. Dit project laat zien dat dankzij innovatieve ontwikkeling van IT-applicaties betaalbaar maatwerk mogelijk is. De zorg voor jeugd en kinderen profiteert, het is de bedoeling dit uit te breiden naar andere gemeenten.