Toptechniek in Bedrijf

Op weg naar een toekomstbestendig technisch vmbo, mbo en hbo

Toptechniek in Bedrijf gaat een duurzame 9-jarige leerlijn techniek vmbo-mbo-hbo inrichten, die lerenden en werkenden een permanente scholingsmogelijkheid biedt. Hierbij staat niet de opleidingsstructuur centraal, maar de leerbehoefte van het individu en de door het bedrijfsleven gevraagde competenties. De leerlingen kunnen deze, afhankelijk van hun capaciteiten en ambities, deels of volledig volgen.