WhoKnowsWhat.eu

Kennisbank biedt toegang tot lokale kennis

WhoKnowsWhat.eu is een initiatief van de Brightlands campussen in Maastricht en Sittard-Geleen, Maastricht University, Zuyd Hogeschool, LIOF en LWV. Doel van het project is het versterken van de Limburgse kenniseconomie door het stimuleren van kennisvalorisatie.

De portal WhoKnowsWhat.eu biedt inzicht welke kennis waar beschikbaar is en geeft toegang tot die kennis. Uiteindelijk doel is hiermee het innovatief vermogen van het MKB te ondersteunen en het MKB beter te laten aansluiten op de campusontwikkelingen.