ZEAH

Duurzaam renovatieconcept voor hotels en toeristische accommodaties

ZEAH ontwikkelt en realiseert een integraal renovatieconcept voor hotels en accommodaties in de toeristische sector, met behulp van proces- en productinnovaties op zowel economisch als technisch vlak. Hiermee wordt een crossover gerealiseerd tussen de toeristische en bouwsector. Dit zal een economische versnelling teweegbrengen. Afgeleide doelen zijn het realiseren van een duurzaam renovatieconcept, een demonstratieproject, bevorderen van de vraag naar duurzame renovatieconcepten en bevorderen van innovatie bij bedrijven in de bouw en installatiesector. In het project worden studenten van Zuyd Hogeschool en het mbo betrokken, evenals kennisinstellingen over de grens.