Programma’s Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Onze programma’s

De drie meerjarige programma’s van de economische samenwerking in Zuid-Limburg richten zich op de grootste uitdagingen van onze regio: Onderwijs & Arbeidsmarkt, MKB & Innovatie en Economie & Vestigingsklimaat. ESZL fungeert daarbij als overlegtafel waar de programma’s door bedrijfsleven onderwijs en overheid worden besproken en vastgesteld en van waaruit concrete initiatieven worden aangejaagd.