Projecten

Alle gesteunde projecten op een rij

In de periode 2013-2017 zijn er ruim 90 samenwerkingsprojecten vanuit LED ondersteund. Een deel van deze projecten is inmiddels afgerond, de overige projecten worden thans vanuit ESZL begeleid. Stuk voor stuk gaat het om samenwerkingsprojecten van meerdere partijen met een herkenbare eigenaar (trekker), een businessplan en een aantoonbare meerwaarde op basis van een gevalideerde prognose. Deze projecten worden door onderzoeksinstituut UNU-Merit gemonitord.

Info uit Valkenburg

Test1

3D-printing Maastricht Zuid-Limburg

WhoKnowsWhat.eu matcht ondernemers met de juiste kennis

Business in Sports: Letterlijk én figuurlijk grenzen verleggen

Discrete monitoring en diagnostiek via intelligent textiel

Digitale wijkboulevard

MKB Meets Healthcare

Zuidoost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC)

Claut: circulair automotive platform

Zorgacademie Heerlen

Maintenance Class Limburg

EnEf

EnOp

Veynex Zorgsysteem IP

Projectmonitor

Raf Sluismans is Program Manager bij UNU-Merit: “Tweemaal per jaar bezoeken wij alle projecten. Wij zijn volledig onafhankelijk en toetsen of de projecten op de juiste koers zitten. Daarnaast komen strategische onderwerpen zoals samenwerking, aansluiting met bestaande initiatieven en grensoverschrijdende samenwerking aan bod. Omdat de monitor een totaaloverzicht biedt, worden dubbelingen vermeden en het geld goed besteed. De projecten moeten aan strenge criteria voldoen. Dat vraagt van de indieners om een zeer degelijke voorbereiding. Ze presenteren zich met doorwrochte projectplannen en een strakke planning. Dat haalt de vrijblijvendheid eruit en zorgt voor snellere voortgang.

Vraag een voucher aan

ESZL ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de economische ambities van Zuid-Limburg. De ondersteuning kan bestaan uit kennis, contacten en een eenmalige financiering. 

VoucherregelingVoucher aanvragen

Dien zelf
een projectvoorstel in

Een aantal keren per jaar houdt ESZL de zogenaamde Challenging Meeting waar nieuwe initiatieven gepresenteerd kunnen worden. Dien uw projectvoorstel in voor de eerstvolgende Challenging Meeting 

Dien uw voorstel in