Projecten

Alle gesteunde projecten op een rij

In de periode 2013-2017 zijn er ruim 90 samenwerkingsprojecten vanuit LED ondersteund. Een deel van deze projecten is inmiddels afgerond, de overige projecten worden thans vanuit ESZL begeleid. Stuk voor stuk gaat het om samenwerkingsprojecten van meerdere partijen met een herkenbare eigenaar (trekker), een businessplan en een aantoonbare meerwaarde op basis van een gevalideerde prognose. Deze projecten worden door onderzoeksinstituut UNU-Merit gemonitord.

Holland Expat Center South

Maastricht Valorisation Center

Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM)

Proeftuinen Performance Materials

KnowledgeEngineering@Work

Red Dot Design Lab

Limburgse Logistieke Opleidingen

Topbanen Zuid

Verzilveren van kansen voor zorgsystemen

Limburg – Business in Sports

Enabling Technologies

SuperGastvrij Zuid-Limburg

Cultuurwidget

Centrum voor Vakmanschap Logistics and Warehousing

4 e-Health

Projectmonitor

Raf Sluismans is Program Manager bij UNU-Merit: “Tweemaal per jaar bezoeken wij alle projecten. Wij zijn volledig onafhankelijk en toetsen of de projecten op de juiste koers zitten. Daarnaast komen strategische onderwerpen zoals samenwerking, aansluiting met bestaande initiatieven en grensoverschrijdende samenwerking aan bod. Omdat de monitor een totaaloverzicht biedt, worden dubbelingen vermeden en het geld goed besteed. De projecten moeten aan strenge criteria voldoen. Dat vraagt van de indieners om een zeer degelijke voorbereiding. Ze presenteren zich met doorwrochte projectplannen en een strakke planning. Dat haalt de vrijblijvendheid eruit en zorgt voor snellere voortgang.

Vraag een voucher aan

ESZL ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de economische ambities van Zuid-Limburg. De ondersteuning kan bestaan uit kennis, contacten en een eenmalige financiering. 

VoucherregelingVoucher aanvragen

Dien zelf
een projectvoorstel in

Een aantal keren per jaar houdt ESZL de zogenaamde Challenging Meeting waar nieuwe initiatieven gepresenteerd kunnen worden. Dien uw projectvoorstel in voor de eerstvolgende Challenging Meeting 

Dien uw voorstel in