Provincie prikkelt samenwerking met bijdrage

By 29 juni 2018 Nieuws

Meer kracht en meer toekomstvastheid voor de economische samenwerking in Limburg. Met die gevleugelde woorden, heeft de Provincie Limburg besloten om 1,35 miljoen aan extra middelen beschikbaar te stellen voor regionale economische samenwerkingen in Limburg.

In Noord-Limburg gaat het om Greenport Venlo/Economic Development Board, in Midden-Limburg om Keyport en in Zuid-Limburg om de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). De beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld om de financiële inzet van de regionale partners voor ondersteuning en voor de financiering van projectinitiatieven – vanaf medio 2018 en voor heel 2019 – te matchen.

Samen optrekken

ESZL ziet het besluit van de Provincie als een extra stimulans voor kansrijke, bottom-up initiatieven op het gebied van MKB, Arbeidsmarkt en Onderwijs en Economie & Vestigingsklimaat. Het gaat hier om projecten waarin overheid, ondernemers en onderwijs samen optrekken en die aansluiten op de provinciale beleidskaders.

Grote opgaven

Het is tevens een prikkel naar gemeenten, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen om gezamenlijk aan de slag te gaan met grote opgaven, zoals o.a. de innovatie van het MKB, grensoverschrijdend werken en het slaan van een brug tussen de lage arbeidsparticipatie en de groeiende vraag naar arbeidskrachten. Het besluit is het bewijs dat de Provincie veel waarde hecht aan samenwerkingen binnen de triple helix, die een impuls geven aan de regionale economie.

(Foto: Provincie Limburg)