Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen benoemen EZ-wethouders

By 23 juni 2018 Nieuws

Zowel de gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht als Heerlen, hebben hun colleges van burgemeester en wethouders rond. Dit betekent dat ook de wethouders Economische Zaken in de Zuid-Limburgse centrumgemeenten bekend zijn. Deze portefeuillehouders hebben de intensivering van de economische samenwerking in Zuid-Limburg hoog op de agenda staan.

Afgelopen week werd in Maastricht Vivianne Heijnen aangesteld als wethouder, namens het CDA. Naast Economie en Arbeidsmarkt, heeft zij ook (Eu)regionalisering, Wonen, Welstand, Vergunningverlening Sociale innovatie (burgerparticipatie, activering buurten) en Smart City in haar portefeuille.

In Sittard-Geleen is Pieter Meekels (GOB) belast met de economische dossiers. Zijn takenpakket bestaat uit Stedelijke ontwikkeling, Economie en Middelen. Martin de Beer (VVD) is de economische man van het college van B&W in Heerlen. Hij houdt zich bezig met Economie, Arbeidsmarkt, Participatie en Sport.

Nieuwe fase economische samenwerking

De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen hebben eind 2017 besloten om te gaan bouwen aan een nieuwe fase van de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Inhoudelijk zijn er drie pijlers: Arbeidsmarkt & Onderwijs, MKB en Economie & Vestigingsklimaat. De coördinatie van arbeidsmarkt en onderwijs ligt bij Heerlen, Sittard-Geleen coördineert economie en vestigingsklimaat en Maastricht het MKB. Binnen die gemeenten zijn de portefeuillehouders Economische Zaken verantwoordelijk en wordt de lead genomen door speciaal hiervoor aangestelde programmamanagers. In Sittard-Geleen is dit Amra Avdić en in Maastricht Dorothe van den Bosch. Heerlen verwacht binnenkort ook een programmamanager te kunnen presenteren.

(Op de foto is het Maastrichtse college van B&W te zien)