“Geen belemmeringen om samen op te trekken voor Zuid-Limburg” 

By 6 juli 2018 Nieuws

Met de eerste bestuursvergadering van Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) achter de rug, heeft Sjraar Cox nóg sterker het gevoel te willen doorpakken. De burgemeester van Sittard-Geleen is voorzitter van ESZL en al vanaf de oprichting van voorganger LED, betrokken bij de economische samenwerking in de regio. “Ik geloof heilig in deze samenwerking en het gezamenlijk verzilveren van de kansen.”

Cox is een man met vele jaren bestuurlijke ervaring en beschikt over een groot netwerk. Overal waar hij komt in Zuid-Limburg, pikt hij hetzelfde signaal op: Verbindingen tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen zijn essentieel, om de economie van Zuid-Limburg verder te versterken. “We zijn het er allemaal over eens: Er zijn geen belemmeringen meer om elkaar op te zoeken, samen op te trekken en verder te denken dan alleen aan de dag van morgen.”

Doorzettingsmacht

Maar samen optrekken, dat is soms een spel van nemen en geven, weet Cox. En in het vermogen om dat te kunnen, schuilt de potentiële kracht van de economische samenwerking in Zuid-Limburg. “Doorzettingsmacht noem ik dat. Om verder te komen, is het soms nodig om als betrokken partij ingenomen posities af te staan of verantwoordelijkheden op een andere plek neer te leggen”, legt de voorzitter uit. “Als je dat durft te doen, wordt die doorzettingsmacht groter en lukt het ook om structureel samen uitdagingen op te pakken.”

Dynamiek

De uitdagingen op het gebied van MKB, vestigingsklimaat, innovatie en arbeidsmarkt, maar ook op het vlak van bereikbaarheid en duurzaamheid, zijn stevig in Zuid-Limburg. De voorwaarden voor succes zijn echter ruimschoots aanwezig in de regio. “Ik ben vice-voorzitter van Brainport Network; een netwerkorganisatie gericht op economische samenwerking in Zuidoost-Nederland. Binnen dit verband wordt heel positief over Zuid-Limburg gesproken”, vertelt Cox.

“Er gebeurt hier zo ontzettend veel. Kijk naar de Brightlands-campussen, naar de vele projecten die de laatste jaren van de grond zijn gekomen, mede dankzij LED. Kijk ook naar de vele investeringen die er gedaan worden en naar het grote aantal MKB’ers, die belangrijk zijn voor de regionale economie. Er is dynamiek, mensen willen graag vooruit. Daar wordt van buiten Zuid-Limburg echt aandachtig naar gekeken. Via de vorige week gesloten New Deal voor de arbeidsmarkt, kunnen we bovendien een voorbeeld zijn voor andere regio’s en zélf leren van succesvolle initiatieven elders.”

Agenda en aanjagen

Sleutel tot het behalen van nog meer resultaten, is een gezamenlijke agenda, waarin de speerpunten voor de Zuid-Limburgse economie centraal staan en van waaruit concrete initiatieven worden aangejaagd. “Een positieve, krachtige agenda, die door zowel overheid, ondernemers als kennisinstellingen en belangenorganisaties, samen wordt ingevuld”, beschrijft Cox. “Een agenda die met vernieuwende oplossingen komt en die laat zien – bijvoorbeeld aan Den Haag – dat Zuid-Limburg echt samenwerkt in het versterken van de regionale economie.”

Elkaar vasthouden

Als voorzitter van het bestuur van ESZL ziet Cox het als zijn rol om de netwerkfunctie van het samenwerkingsverband optimaal te laten functioneren, door de kansen voor nieuwe triple helix-coalities te signaleren. Daarnaast zal Cox zich inzetten voor een open, actieve cultuur in Zuid-Limburg, waarin partijen de bereidheid hebben om voor langere tijd “elkaar vast te houden”, zoals hij het omschrijft.

“Iedereen onderschrijft de uitdagingen die voor ons liggen. Laten we dan ook samen aan oplossingen werken. Een verbinding met Aken is bijvoorbeeld niet alleen een opgave voor Parkstad, maar juist een uitdaging voor de hele regio. Een gezonde, duurzame arbeidsmarkt, met een hoge participatie, is niet alleen iets voor werkgevers, maar ook voor de overheid en voor onderwijs- en kennisinstellingen. Kijk eens naar wat we gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen bij Nedcar: Daar is een vernieuwende samenwerking ontstaan, waar we met z’n allen trots op mogen zijn.”