Op de Provada – de grootste vastgoedbeurs van Nederland – was vorige week het Strategisch Actieplan Randstad Zuid-Limburg hét onderwerp van gesprek. Prof. dr. Luc Soete (Universiteit Maastricht) heeft met zijn visie een duidelijke stip op de horizon geplaatst: Zuid-Limburg kan zich kan ontwikkelen tot één van de aantrekkelijkste gebieden in Europa om te wonen en te werken. Hiervoor is samenwerking onontbeerlijk. Het enthousiasme en de bereidheid bij overheid, ondernemers en onderwijs om deze visie in daadkracht om te zetten. is in ieder geval groot, zo bleek.

Zuid-Limburg had zich op de Provada, die jaarlijks wordt gehouden in de Amsterdamse RAI, verenigd op één gezamenlijke stand, onder de vlag van ‘Smart Part of Europe’. Die eensgezindheid sprak tevens uit de reacties op het Strategisch Actieplan. “Dit is dé kans om een historische doorbraak te bereiken”, benadrukte wethouder Martin de Beer (Economische Zaken, gemeente Heerlen). “Vooral als het gaat om het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen op de arbeidsmarkt.”

Ook Raymond Vaessen (Commercieel directeur Van Wijnen Zuid) vindt dat het Actieplan hét moment is om een impuls te geven aan de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt. “Laten we mensen activeren om aan het werk te gaan, door ze incentives te geven”, stelt hij. “Breng diegenen die thuis zitten in kaart: Wie zijn ze? Wat kunnen ze? Wat willen ze? En help hen vervolgens richting de arbeidsmarkt, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze bijvoorbeeld hun uitkering kwijtraken. We hebben de handjes ten slotte hard nodig!”

Koppeling regio en rijk

Niet alleen de arbeidsmarkt wordt als een belangrijk thema gezien. Maurice Olivers (Communicatie & Branding Brightlands) noemt tevens bereikbaarheid als een aandachtspunt. “De infrastructuur in de regio moet beter”, vindt hij. “Zowel de verbindingen met het buitenland als binnen Zuid-Limburg zelf. Dit Actieplan onderstreept nogmaals het belang hiervan.”

Eric Eijkelberg, plaatsvervangend directeur Regio voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ziet mogelijkheden voor de koppeling tussen regionale en nationale agenda’s, door gebruik te maken van de zogenaamde regiodeals. Dit is een nieuwe regeling van het Rijk, die binnenkort beschikbaar wordt. “Het Actieplan komt op het juiste moment”, zegt Eijkelberg. “Het Rijk wil regionale initiatieven, waarin partijen met elkaar samenwerken en samen investeren, financieel ondersteunen. Om zo regionale ambities waar te kunnen maken.”

Tempo erin!

De bereidheid tot die samenwerking is volop aanwezig, klonk het op Provada. Want: ze is hard nodig. “Wil je als regio de aanwezige innovatiekracht optimaal benutten, dan is samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en de Provincie cruciaal”, schetst Maurice Olivers de urgentie. Wethouder Pieter Meekels (Economische Zaken, Sittard-Geleen) is in ieder geval duidelijk. “Het Strategisch Actieplan Randstad Zuid-Limburg is prioriteit nummer één. Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen gaan hiermee, samen met u, aan de slag.”

Die oproep kon op de Zuid-Limburgse stand op de Provada in ieder geval op veel bijval rekenen. “We weten wat we nu moeten doen”, zegt Maurice Olivers stellig. “Niet praten, maar doen! Tempo erin!”