Tim Dings en Luc Starmans kwamen elkaar tegen tijdens hun studieperiode. Samen kwamen ze op het idee om zich na het afronden van hun studie te richten op het ontwikkelen van interactieve zorgmiddelen. Dat avontuur begon in 2014 met hun bedrijf Qineto. Inmiddels is er het eerste resultaat: bewegingsstimulator Qbi. Met steun van een subsidie, die met hulp van het startfeefonds van ESZL en TRIAS werd aangevraagd, gaat het bedrijf nu met de Qbi de markt op.

“Het is algemeen bekend dat veel mensen te weinig bewegen. Dat speelt ook in de gehandicapten-, jeugd- en ouderenzorg”, legt Tim Dings de functie van Qbi uit. “De Qbi stimuleert mensen om op een heel basale manier te bewegen. Dat gebeurt met behulp van een camera en twee ballen. Die camera registreert beweging en zet dan de ballen in beweging. Mensen kunnen op die manier zonder ze aan te raken de ballen aan het rollen krijgen. We hebben inmiddels gemerkt dat dit heel stimulerend werkt.”

Dings en Starmans werkten enkele jaren aan de ontwikkeling van de Qbi en brachten in 2016 een eerste versie op de markt. In die beginperiode werd het project gefinancierd uit eigen middelen – eerdere subsidieaanvragen liepen spaak. Om Qbi te herontwikkelen tot Qbi 2.0 besloot het tweetal voor de software samen te werken met een externe partij. Dings: “Maar dat zorgt wel voor een hoger kostenplaatje.”

Kennis en ervaring

Dus kwam weer het begrip subsidie om de hoek kijken. Via het Rabobank Business Innovation Team Limburg kwam Qineto in contact met TRIAS. “Na een goed gesprek zijn we samen aan de slag gegaan”, zegt Dings. “Zij hebben ons wegwijs gemaakt in de materie en zo kwamen we terecht bij LimburgMakers van LIOF. En met succes. TRIAS heeft voor ons onder meer de aanvraag opgesteld. Vanuit hun kennis en ervaring weten ze goed hoe een dergelijk subsidietraject verloopt en welke stappen je moet zetten. Daardoor hebben we het maximale bedrag toegekend gekregen.”

Hij wijst vervolgens op de samenwerking tussen ESZL en TRIAS en wat die voor Qineto heeft betekend. “Dankzij die samenwerking is een deel van het startfee voor de subsidieaanvraag door ESZL voorgefinancierd. Die staan dus garant voor een deel van de kosten mocht de subsidie niet worden toegekend.” En nu? “Nu gaan we echt de markt op! In Nederland, waar we drie distributeurs hebben, maar ook in België en Duitsland zijn er de eerste contacten.”

Multiplier voor regio

De samenwerking tussen TRIAS en ESZL betrof een pilot. De resultaten van de pilot zijn indrukwekkend: Met een bijdrage van nog geen 11.000 euro door ESZL, over een periode van twee jaar, hebben Zuid-Limburgse ondernemers maar liefst een totale investering gerealiseerd van meer dan 4 miljoen. Een enorme multiplier, die belangrijk is voor het vergroten van de innovatiekracht van MKB’ers in de regio; één van de speerpunten van ESZL.

Meer weten?

De samenwerking wordt ook in 2019 op vergelijkbare manier voortgezet. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL (dorothe.vandenbosch@eszl.nl), om inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden en de steun vanuit het startfeefonds.

(Foto: Qineto)