Ruim twee jaar geleden startten ESZL-voorloper LED en subsidieadviesbureau TRIAS BV een pilot, om bedrijven te ondersteunen bij hun innovatieplannen. Bedrijven die op zoek gingen naar subsidies, werden hierbij geholpen door TRIAS. De hiervoor benodigde startfee werd voor tweederde vergoed door ESZL, voor een totaal 11.000 euro. Dankzij deze samenwerking hebben Zuid-Limburgse bedrijven in 2017 en 2018 samen meer dan 4 miljoen aan investeringen kunnen doen. Een multiplier van jewelste.

TRIAS voerde vrijblijvend een subsidiecheck voor geïnteresseerde bedrijven uit. Als uit de subsidiecheck naar voren kwam dat er kansen voor de betreffende ondernemers lagen, dan kon TRIAS ook de subsidieaanvraag verzorgen. Hiervoor betalen bedrijven doorgaans een start- en succesfee. Als onderdeel van de pilot, vergoedde ESZL tweederde van de startfee. Zo werd er een drempel weggenomen om met subsidies aan de slag te gaan. Als vervolgens een subsidie werd toegekend aan een bedrijf, diende deze onderneming de startfee weer terug te betalen. Op deze manier kon het geld opnieuw beschikbaar gesteld worden aan andere ondernemers. Kortom: minder risico en een vergrote kans op slagen, dankzij de professionele ondersteuning.

De resultaten van de pilot zijn indrukwekkend: Met een bijdrage van nog geen 11.000 euro door ESZL, over een periode van twee jaar, hebben Zuid-Limburgse ondernemers maar liefst een totale investering gerealiseerd van meer dan 4 miljoen. Een enorme multiplier, die belangrijk is voor het vergroten van de innovatiekracht van MKB’ers in de regio; één van de speerpunten van ESZL.

Goed onderbouwd plan

Het vinden van de juiste subsidie is vaak een tijdrovend proces voor ondernemers. “Veel bedrijven willen graag innoveren om te kunnen groeien. Technologische ontwikkelingen gaan immers razendsnel, personeel is steeds moeilijker te vinden en duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda”, schetst Kim van der Heul, manager Bedrijven bij TRIAS BV. “Ondernemers hebben vaak ideeën genoeg om hieraan te werken. Maar waar begin je als ondernemer? Hoe kom je echt verder? En hoe en waar vind je financiering? Zonder al te dure advieskosten of niet declarabele uren van jezelf of je personeel?”

TRIAS gaat altijd op zoek naar subsidiemogelijkheden die nauw aansluiten op wat de ondernemer nodig heeft. “Afhankelijk van waar de behoefte ligt adviseren we over passende subsidiekansen. Zo kun je bij sommige regelingen je eigen uren en die van jouw medewerkers opvoeren. Ook out-of-pocket-kosten komen in aanmerking voor subsidie”, legt Van der Heul uit. “Bij andere trajecten, zoals ESF Duurzame Inzetbaarheid, krijg je juist alleen de kosten van externe adviseurs voor 50 procent vergoed, op een totaal van 25.000 euro. Door kritisch te kijken naar wat een ondernemer nodig heeft en wat het best bij hem of haar past, ontwikkelen we samen een goed onderbouwd plan voor dat ene innovatie- of groei-idee.”

Vervolg

De samenwerking wordt ook in 2019 op vergelijkbare manier voortgezet. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dorothé van den Bosch, programmamanager MKB van ESZL (dorothe.vandenbosch@eszl.nl), om inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden en de steun vanuit het startfeefonds.