Unieke coalitie resulteert in gezamenlijke MKB-aanpak

By 29 juni 2018 Nieuws

Het MKB levert een grote bijdrage aan de Zuid-Limburgse economie. Door middel van een gezamenlijke aanpak, krijgen MKB’ers vanaf nu de mogelijkheid om verder te groeien en vernieuwen. Aan de overlegtafel van de economische samenwerking in Zuid-Limburg worden verbindingen gelegd tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Een van de speerpunten was de MKB-aanpak, die is uitgewerkt tot een collectieve aanpak voor de hele provincie. Vorige week werd het plan omarmd door Provinciale Staten van Limburg, dat 6 ton aan het project toekent.

De aanpak voorziet in het inrichten van een informatiefunctie waarmee ondernemers terecht kunnen met vragen en om informatie over ondersteuning. Daarnaast komt er een digitaal platform, waar zowel ondernemers als adviseurs zich kunnen presenteren en onderling contacten kunnen leggen. Tevens zal de nieuwe MKB-aanpak een adviesfunctie herbergen, waarmee ondernemers met groei- en innovatie-ambities worden ondersteund bij het omzetten van deze ambities in een businessplan.

MKB een van de speerpunten van economische samenwerking

Het MKB is één van de motoren van de Zuid-Limburgse economie. De groei en grootte van het MKB blijven echter nog achter op het landelijke gemiddelde. Daarom behoort het MKB tot één van de speerpunten van de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Zo wordt er onder meer gewerkt aan een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en aan de verankering van het innovatievermogen van de regio, zoals aanwezig op de Brightlands-campussen, binnen de MKB-sector.

Lijnen uitzetten, aanjagen en ondersteunen

Economische Samenwerking Zuid-Limburg (en voorheen LED) is een unieke coalitie tussen triple helix-partijen in de regio. Overheidsorganisaties, ondernemers, onderwijspartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties zetten samen de lijnen uit, wat betreft de economische koers van de regio, jagen initiatieven aan en ondersteunen vernieuwende en structuurversterkende projecten.

Samen hebben al deze partijen de groei van het MKB tot speerpunt benoemd. Het idee voor een gezamenlijke MKB-aanpak is vervolgens ontwikkeld tot een concreet plan. Na deze ‘aanjaagfase’ is het plan voor de uitrol overgedragen aan Ondernemend Limburg, een samenwerkingsverband tussen MKB Limburg, LWV en LLTB.

Meerwaarde in triple helix

Het stimuleren én faciliteren van de samenwerking binnen de triple helix, is in dit kader essentieel. “In de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen, schuilt de toegevoegde waarde voor Zuid-Limburg”, zegt Dorothe van den Bosch, die namens de gemeente Maastricht binnen de economische samenwerking in Zuid-Limburg programmamanager voor het MKB is. “Laten we samen kansrijke en realistische initiatieven, die aantoonbaar bijdragen aan onze gezamenlijke ambitie, vertalen naar resultaten die impact hebben op de economie van Zuid-Limburg.”