Skip to main content

Welke bedrijven moeten hun deuren verplicht sluiten?     

Op zondag 15 maart is besloten dat eet- en drinkgelegenheden waaronder per 24 maart ook casino’s vallen (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs hun deuren moeten sluiten. Op basis van aanvullende gezondheidsadviezen heeft het kabinet op maandag 23 maart besloten dat ook kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s tot en met 6 april 2020 moeten sluiten. Dit geldt ook voor andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging.            

Wat betekenen de afspraken voor winkeliers en winkelend publiek?    

Om de gezondheidssituatie bij het winkelen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zijn ook enkele aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties. Het gaat dan om afspraken die we met de winkeliers hebben gemaakt zodat iedereen in de winkels de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar ook de regels waar de klanten zich aan moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen. Die afspraken zullen de komende dagen bij de ingang van de winkels en op andere manieren duidelijk gecommuniceerd worden.

Per wanneer moeten kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s hun deuren sluiten?     

Het kabinet heeft deze uitbreiding op 23 maart 2020 gecommuniceerd. De sluiting gaat per direct in.

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?    

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Een huisgenoot van een werknemer heeft verkoudheidsklachten en koorts? Mag de werknemer nog werken?

Uw werknemer mag thuiswerken. Hij mag niet naar het werk komen, tenzij uw organisatie/bedrijf behoort tot de cruciale beroepen. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen. 

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?    

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen. 

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.). Gelden er voor mij andere maatregelen?    

Om te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers die geen klachten hebben, naar het werk komen.

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?    

Werknemers en werkgevers die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Neem bovendien de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u hoest of niest. En gooi ze direct weg.
 • Schud geen handen.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek, dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie vanwege besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?    

Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen. 

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?    

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Mogen evenementen in Nederland doorgaan?    

Alle evenementen worden afgelast tot 1 juni ook degene met minder dan 100 personen. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kunt u aan hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook uw gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.”

Ik wil een beurs of evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?    

Alle evenementen worden afgelast tot 1 juni ook degene met minder dan 100 personen. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kunt u aan hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook uw gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.

Evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?  

Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt contact opnemen met uw verzekering.

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaan deze nog door?    

De meest recente informatie over handelsmissies, die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u bij RVO. Als u zich al had opgegeven voor een missie die is uitgesteld of geannuleerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. Als u wilt weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat, neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie.

Hoe zit het met transport of verzending uit of via andere landen? Komen er strengere douaneprocedures?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen lijken niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen verspreidt. Loopt u tegen problemen aan met de douane? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden?  

 Op dit moment zijn alle inspanningen gericht op het inperken van verspreiding van het virus. In de loop van 2020 zal er mogelijk meer informatie komen over regels rondom veterinaire en fytosanitaire producten.

Wat betekent de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken (indien mogelijk) voor de Nederlandse economie? 

De mate waarin Nederland economisch uiteindelijk wordt geraakt, hangt af van de duur van de epidemie en de mate waarin het virus zich verspreidt.

Kan het telecomnetwerk in Nederland het aan als zoveel mensen thuis gaan werken?    

Er is geen reden om aan te nemen dat er een tekort aan capaciteit op het openbare telecomnet zal ontstaan als veel mensen thuis gaan werken. De netwerken zijn in Nederland van hoge kwaliteit. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat thuiswerken op de telecomnetwerken tot ‘opstopping’ zal leiden. Wel kan het zijn dat de IT-infrastructuur of de internetverbinding van specifieke bedrijven niet is berekend op grote aantallen thuiswerkende medewerkers. Agentschap Telecom adviseert bedrijven waarop ze moeten letten.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?   

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldwijde, Europese en Nederlandse economie. In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen voor iedereen voelbaar. Duizenden ondernemers worden in dit stadium al zeer hard geraakt en een groot deel van de beroepsbevolking verkeert in onzekerheid over de toekomst van zijn of haar werk. De precieze impact op de Nederlandse economie op de lange termijn is op dit moment niet met zekerheid te voorspellen. Dit hangt af van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland. 

Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwlettend en is in gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven en financiers om noodzakelijke aanpassingen te kunnen doen als de situatie daarom vraagt. De uitgangspositie van de Nederlandse economie is nog altijd goed, waardoor wij in staat zijn de negatieve economische gevolgen van het virus zoveel mogelijk op te vangen.

Ik werk in de uitvaartbranche, hoe moet ik nu werken?    

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt. Lees meer informatie over werken in de uitvaartbanche en het coronavirus op rivm.nl.

Moeten campings, hotels of vakantieparken dicht?    

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Ik krijg bijna geen ritten meer als taxichauffeur, wat moet ik doen?

Als u zzp’er bent en in de financiële problemen door de teruglopende vraag naar taxivervoer? Dan kunt u als zelfstandige taxiondernemer gebruik maken van de versoepelde regels bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Meer informatie over het pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie. Neem wel zoveel mogelijk maatregelen om besmettingen te voorkomen:

 • ga niet aan het werk af als u één van de volgende klachten heeft: neusverkouden, keelpijn, hoesten en koorts;
 • houd de binnenkant van uw auto goed schoon. Denk vooral aan handgrepen van uw passagiers; 
 • was regelmatig uw handen;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen.

Ik ben rij-instructeur. Mag ik nog les geven?

Ja, u mag nog rijlessen geven. Neem wel zoveel mogelijk maatregelen om besmettingen te voorkomen:

 • zeg de rijles af als u, of uw leerling één van de volgende klachten heeft: neusverkouden, keelpijn, hoesten en koorts;
 • houd de binnenkant van uw lesauto goed schoon. Denk aan handgrepen, stuurwiel, richtingaanwijzers en spiegels; 
 • was regelmatig uw handen;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen.

Gaan mijn rijlessen nog wel door?

Het is toegestaan om rijlessen te geven, maar veel rijscholen zijn tijdelijk gesloten. U kunt het beste bij uw rijschool informeren of de lessen nog doorgaan.

Ik wil graag als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden, waar kan ik dit aanbod doen?

In deze tijd van coronacrisis ontstaan allerlei nieuwe oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen partijen op om hun ideeën maar ook vragen met elkaar te delen op het daarvoor ingerichte platform. Meedoen is kosteloos.

Veelgestelde vragen over financiële en economische maatregelen n.a.v. de Corona-crisis:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen

(Bron: Rijksoverheid)