Skip to main content

De regio’s en het Ministerie van EZK hebben afgelopen week afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare middelen uit de diverse Europese regionale fondsen, die onderdeel uitmaken van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (2021-2027). Voor Zuid-Nederland pakt de verdeling gunstig uit. In totaal zal voor de nieuwe planperiode, inclusief middelen voor Coronaherstel, een bedrag van ruim 350 miljoen euro beschikbaar zijn voor de drie Zuid-Nederlandse provincies. De middelen komen vanuit verschillende fondsen en zullen voor sommige onderdelen nog aangevuld worden met rijks- en/of provinciale cofinanciering.

Een belangrijk deel van het bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2021-2027 komt voor landsdeel Zuid een bedrag van 109 miljoen beschikbaar. “De door de Europese Commissie beschikbaar gestelde middelen, bieden Limburg, Zeeland en Noord-Brabant volop kansen om middels innovatieve projecten bij te dragen aan de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, circulariteit, gezondheid en voeding, die voor ons liggen,” aldus gedeputeerde Andy Dritty van Limburg.

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden en toetsing van uw projectaanvraag kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement, e-mail info@stimulus.nl, telefoon 040 237 01 00. Of neem eens een kijkje op www.stimulus.nl. Voor advies en hulp bij de ontwikkeling van uw project of het zoeken van samenwerkingspartijen kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor LImburg: Winnie Peeters, tel. 043 – 389 72 70.