Afgelopen najaar mochten vier ondernemers hun idee pitchen voor de Limburgse Versnellingstafels. Via deze tafels zijn de vier ondernemers inmiddels geholpen met het daadwerkelijk realiseren van hun ideeën. Op 18 december kwam er een einde aan dit traject, in de vorm van een event op het hoofdkantoor van de LWV in Roermond, waar de deelnemers het eindresultaat presenteerden.

Wim Vaessen van Future 50 wil hoogopgeleide 50+’ers die thuis zitten – bovendien een groep die lastig nieuw werk vindt – via een vernieuwende methode helpen om weer aan een baan te komen. Hij gaat naar aanleiding van de Versnellingstafels met een aantal bedrijven gericht kijken naar de exacte behoefte bij mensen en naar de vraag op welke manier de methodiek van Future 50 van toepassing kan zijn.

Twan van Hagen heeft de ‘verticale regentuin’ bedacht; een bijzondere, groene gevel, waarin overtollig water kan worden opgeslagen. Van Hagen wilde samen met mensen uit andere disciplines het concept doorontwikkelen tot een volwaardig product. Voor zijn idee ontving Van Hagen de Innovatieprijs van het Waterschap Limburg. Na het winnen van de Innovatieprijs kwamen veel telefoontjes binnen van geïnteresseerden. Van Hagen werd concreet benaderd door gemeenten, woningcorporaties en het Waterschap zelf, dat de verticale regentuin wil gaan toepassen op hun eigen gebouw. Nu gaat de ondernemer een team vormen en een prototype bouwen dat medio 2019 klaar moet zijn. Bovendien gaat Van Hagen op zoek naar investeerders: volgens zijn berekeningen heeft hij 200.000 euro nodig voor de realisatie.

Vervolgstappen

App-ontwikkelaar Martin Gubbels heeft Booth bedacht: een ‘activity game’, die kinderen meer wil laten bewegen. Zijn vraag was: hoe brengen we deze game naar de markt? Inmiddels is er een businessmodel gemaakt. Boosth en Fysio Softberg gaan samen verder onder de naam VitamineX. Er is een programma ontwikkeld voor twaalf weken, waarin kinderen op een leuke manier gezonde keuzes leren maken. Daarnaast is er een brochure en verdienmodel gerealiseerd voor diëtisten.

Lars Pacbier van social media-marketingbureau FB4 zette voor de Limburgse Versnellingstafels in op ‘Future Job Design’: Hoe zorgen we voor vakmensen die klaar zijn voor wat de toekomstige markt van hen verlangt? Pacbier wil zich gaan richten op mathematische vakken die iemand zich kan toe eigenen in combinatie met vaardigheden. Pacbier gaat nu op zoek naar potentiële klanten die opgeleid willen worden, docenten en evt. een uitzendbureau. Daarnaast is hij druk doende met het formeren van een team van 4 personen, het opstellen van een businessplan en een website.

Mooie kans

De Limburgse Versnellingstafels zijn een initiatief van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), in samenwerking met ESZL, Keyport 2020, MKB Innovatiehuis Keyport 2020, Innovatiehuis, VKW, LIOF, de Kamer van Koophandel en de Provincie Limburg. Het is voor de achtste keer dat deze Versnellingstafels zijn georganiseerd.

De Limburgse Versnellingstafels bieden een mooie kans om, door ondernemers te verbinden met kennis, ervaring en netwerk, te komen tot innovatie binnen het Limburgse MKB. Dit is één van de speerpunten van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), dat de Versnellingstafels dan ook ondersteunt. In vier sessies van in totaal vier dagdelen, kwamen de pitchers en de belangstellenden voor hun idee, de afgelopen maanden bij elkaar. Samen zijn ze aan de slag gegaan met wat het idee nodig heeft om tot wasdom te komen.

(Foto’s: Emily Heijthuisen)