Op 24 april vond in Maastricht de eerste bijeenkomst plaats van stakeholders in het Gezondheidsakkoord Limburg. Doelstelling was destijds om verbindingen te zoeken tussen sectoren en met elkaar te komen tot nieuwe ideeën. Zodat huidige initiatieven om de gezondheid in onze provincie te verbeteren, kunnen worden versneld en verduurzaamd. Op 31 oktober organiseert de Limburgse Werkgeversvereniging een bijeenkomst over één van de thema’s uit het Gezondheidsakkoord: vitaliteit van werknemers.

Twee grote Limburgse bedrijven – DSM en Vebego – zullen op deze dag laten zien hoe zij omgaan met onderwerpen als gezondheid, mobiliteit en employability en hoe zij de vitaliteit verhogen. Daarnaast is er de mogelijkheid om eigen ervaringen en initiatieven op dit vlak, met elkaar te delen.

Belang van vitaliteit

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht is gebleken dat de gemiddelde levensverwachting van Zuid-Limburgers 0,7 jaar lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook de arbeidsparticipatie wijkt met 64,8 procent flink af van het landelijk gemiddelde (70,3 procent). Om deze problemen aan te pakken, werken overheid, het onderwijs, de zorg en werkgevers samen, om te komen tot een Gezondheidsakkoord. Onderdeel van dit akkoord zijn de vragen hoe werknemers vitaal kunnen blijven en hoe de arbeidsparticipatie verhoogd kan worden. Het belang van vitale werknemers wordt immers steeds groter, gezien de ‘krapte’ op de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Meer informatie over de bijeenkomst van de LWV vindt u hier. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, in het bijzonder bestuurders en beleidsmakers zijn welkom.