Uit onderzoek van prof. dr. ir. Maria Jansen (Universiteit Maastricht) is gebleken dat de levensverwachting van de Zuid-Limburger lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook de arbeidsparticipatie wijkt flink af van de rest van Nederland. De overheid, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en werkgevers werken daarom samen aan een Gezondheidsakkoord; een integrale aanpak die Zuid-Limburg gezonder moet maken. Vitaliteit en gezondheid van werknemers is in dit kader een belangrijk thema. Vandaar dat de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) deze week een bijeenkomst over deze onderwerpen organiseert: “Goede voorbeelden helpen vaak om iets te veranderen.”

Komende woensdag zullen bij Van der Valk in Heerlen twee grote Limburgse bedrijven – DSM en Vebego – laten zien hoe je als werkgever de vitaliteit van werknemers kan vaststellen en kan verhogen. Ook de betekenis van het Gezondheidsakkoord voor werkgevers, als het om deze thema’s gaat, zal nader worden toegelicht. “Zuid-Limburg staat er qua gezondheid niet goed voor”, stelt Mark Hendriks, namens de LWV organisator van het event. “Er moet iets gebeuren. Een aantal partijen, onder wie werkgevers, wil daarom samen de gezondheid van de regio verbeteren. Een eerste stap hiertoe is meer aandacht voor de vitaliteit van medewerkers. Gezonde en vitale medewerkers zijn immers belangrijk voor het presteren van een bedrijf.”

Vandaar dat de LWV ervoor kiest om succesvolle voorbeelden voor het voetlicht te brengen. “Aan de hand hiervan willen we werkgevers aan het denken zetten en inspireren om zelf concreet actie te ondernemen”, legt Hendriks uit. Eén van de voorbeelden zal worden toegelicht door Annette van Waning. Zij was voorheen werkzaam als CSR & Impact-directeur bij Vebego. In die hoedanigheid werd zij in 2012 tot ‘MVO-manager van het jaar’ in Nederland uitgeroepen.

Annette van Waning is één van de sprekers op de LWV-bijeenkomst

Betekenis op werk én thuis

“Gezonde, vitale en gelukkige medewerkers betekent een prettige werkomgeving waardoor medewerkers zich thuis voelen bij het bedrijf, minder verzuimen en een betere relatie opbouwen met de opdrachtgever waardoor de kwaliteit van het werk en de prestaties beter zijn. Dit is goed voor iedereen”, zegt Van Waning. “Uit onderzoek blijkt dat als werknemers zich vitaal, gelukkig en gewaardeerd voelen, omdat de cultuur van de organisatie daarop gericht is, ze zich meer betrokken voelen bij hun werk. Die betrokkenheid geeft betekenis, ook buiten het werk, in de privésfeer.”

Het creëren van zo’n cultuur is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van één manager of afdeling. “Het moet al in het DNA van de organisatie zitten en is de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie; van CEO tot werkvloer”, benadrukt Van Waning. “En als werkgever moet je vooral doen wat je zegt dat je zult doen. Dan creëer je betrokkenheid, draagvlak, continuïteit, duurzaamheid en groei. Bij je medewerkers, opdrachtgevers en in de maatschappij.”

Rolvoorbeeld

Onderzoeker Maria Jansen zal ook spreken tijdens de LWV-bijeenkomst. Net als Van Waning stipt zij de betekenis aan van een goede gezondheid voor werknemers, zowel op het werk als thuis. “Een werknemer is natuurlijk méér dan alleen dat. Als iemand zich goed voelt op zijn werk, dan straalt dat ook af op bijvoorbeeld zijn of haar rol als ouder”, legt Jansen uit. “Omdat onderzoek uitwijst dat een ongezonde leefstijl van ouders aan kinderen wordt doorgegeven, is het juist zo belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven.”

Gezondheidsakkoord

Werk is een belangrijk thema in het Gezondheidsakkoord, waarvoor afgelopen voorjaar de aftrap werd gegeven in een grote bijeenkomst met overheidspartijen, onderwijsorganisaties, werkgevers en zorginstellingen. De totstandkoming van dit akkoord werd gefaciliteerd door ESZL, vanwege het belang van een gezonde bevolking voor de Zuid-Limburgse economie.

Maria Jansen is tevens lid van de initiatiefgroep van het Gezondheidsakkoord. “We willen de gezondheid van Limburg vanaf de jongste tot aan de oudere generaties verbeteren”, vertelt ze. “Dat begint al in het onderwijs, waar we kinderen bewust willen maken van het belang van gezond leven in een gezonde schoolomgeving. Vervolgens, als mensen vanaf ongeveer hun twintigste jaar gaan werken, willen we hen zo lang mogelijk kunnen inzetten. We hebben immers iedereen hard nodig, in deze aantrekkende economie. Dus ook dan moet er blijvende aandacht zijn voor hun vitaliteit in een werkomgeving waar gezond en vitaal samenwerken de norm wordt. Zeker in Zuid-Limburg, waar we toch een gezondheidsachterstand op de rest van het land zien.”

Meer weten?

Meer informatie over het Gezondheidsakkoord vindt u hier.