Skip to main content
Nieuws

Wonen in buitenland, ondernemen in Limburg: Maakt u aanspraak op Tozo voor inkomen?

By 23 juli 2020No Comments

Door de internationale ligging van Limburg zijn er ondernemers die hier hun bedrijf hebben, maar over de grens wonen. Zij vielen buiten de boot wat betreft het inkomensdeel van de Tozo-regeling. Daarom trok ESZL, samen met de Provincie, aan de bel en stelde vragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie geeft nu antwoord.

Wat is het probleem?

Laten we de gestelde problematiek nog even samenvatten: Grensondernemers die in Nederland een onderneming hebben maar over de grens wonen, kunnen aanspraak maken op een Tozo-lening. Echter, niet op het inkomensdeel. Hoe wordt deze ‘lacune’ in de regelgeving overbrugd?

Ieder land verantwoordelijk voor eigen inwoners

Het antwoord van het ministerie op deze vraag is theoretisch en ingewikkeld. De essentie komt echter hierop neer: De Tozo is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en vindt zijn grondslag in de Participatiewet, die de sociale bijstand in Nederland regelt. Hiervoor geldt het beginsel dat alleen mensen die rechtmatig in Nederland woonachtig zijn, aanspraak kunnen maken op sociale bijstand. Iedere EU-lidstaat is verantwoordelijk voor de bijstand voor levensonderhoud voor zijn eigen inwoners. In die zin is er sprake van een sluitend systeem en is er dus geen lacune.

België doet het anders

In Duitsland is de bijstandsregeling ook tijdelijk versoepeld (‘Arbeitslosengeld II’). België heeft daarentegen niet gekozen voor versoepeling van de bijstand (leefloon), maar voor een andersoortige regeling, het zogenaamde ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Deze regeling biedt een inkomensvervangende uitkering voor zelfstandigen met een actief bedrijf in België, ongeacht of zij woonachtig zijn in België of in een ander EU-land.

Wel aanspraak op andere regelingen

De groep ondernemers die in België woont en in Nederland een eigen bedrijf bestiert, komt dus niet in aanmerking voor een Nederlandse bijstandsuitkering. Deze groep komt dan weer wél, onder dezelfde voorwaarden als zelfstandigen die wonen en werken in Nederland, in aanmerking voor diverse andere tijdelijke regelingen.

Alle regelingen op een rij

De coronaregelingen voor grensondernemers zijn vaak onduidelijk en/of gecompliceerd. De gemeente Maastricht heeft daarom een overzicht gemaakt van de beschikbare regelingen en wie voor welke in aanmerking komt. Dit overzicht vindt u hier.

Brief van ministerie

Het antwoord van het ministerie vindt u in zijn volledigheid hier terug.