Yvonne Bemelmans programmamanager Onderwijs & Arbeidsmarkt

By 12 juli 2018 Nieuws

Het programmamanagement dat invulling gaat geven aan de economische samenwerking in Zuid-Limburg (ESZL), is rond. Yvonne Bemelmans (gemeente Heerlen) coördineert vanaf deze week het speerpunt Onderwijs & Arbeidsmarkt. Samen met MKB en Economie & Vestigingsklimaat, vormen Onderwijs & Arbeidsmarkt de speerpunten, waarvoor overheid, onderwijs en ondernemers zich gezamenlijk inzetten.

Bemelmans is zeer ervaren binnen de overheid, als het gaat om onderwerpen als economie, arbeidsmarkt, onderwijs en kennisontwikkeling. Momenteel is ze werkzaam als Projectmanager Economie bij de gemeente Heerlen. Ze is de derde programmamanager van ESZL, naast Amra Avdić (Sittard-Geleen) en Dorothe van den Bosch (Maastricht).

Structureren, verbinden, focussen

“Luisteren naar wat mensen belangrijk vinden en waar ze behoefte aan hebben.” Bemelmans is duidelijk over haar eerste actiepunt, nu ze is aangesteld als programmamanager. “De waarde van de economische samenwerking in Zuid-Limburg zit niet alleen in het aanjagen van nieuwe projecten, maar ook in het structureren en verbinden van bestaande initiatieven. En natuurlijk in het aanbrengen van focus hierin. Liever enkele projecten die de kern raken, dan een hoop projecten die dat slechts deels of zelfs helemaal niet doen.”

Het gaat om het resultaat

Want, zo weet Bemelmans uit ervaring, er gebeurt al heel veel op de arbeidsmarkt in Zuid-Limburg. Er bestaan al goedlopende projecten, er zijn al verbindingen tussen verschillende partijen gerealiseerd en er worden resultaten geboekt. “Maar gebeurt dit op de juiste thema’s? En is het wel altijd effectief wat er gedaan wordt?”, stelt Bemelmans. “Op die vragen gaan we samen antwoorden vinden. Laten we de balans zoeken tussen enerzijds de overdaad aan initiatieven die focussen op slechts één of twee uitdagingen van de arbeidsmarkt en anderzijds de vele opgaven die nu nog onderbelicht blijven. Want het gaat om het resultaat.”

Mobiliseren en talent ontwikkelen

Het mobiliseren van het arbeidspotentieel is een actuele opgave. De bedrijven schreeuwen om personeel, terwijl Zuid-Limburg lage werkloosheidscijfers heeft én een lage arbeidsparticipatie kent. Het doel is om mensen, die nu aan de kant staan, weer aan het werk te krijgen. “Aan de andere kant richten we ons op de vraag hoe we samen invulling kunnen geven aan talentontwikkeling in Zuid-Limburg”, zegt Bemelmans.

“Werkgevers vragen immers om goed gekwalificeerd personeel en die mensen vind je niet altijd in de gemeentelijke bestanden. Voor zulke banen moeten mensen opgeleid worden. Dit is niet enkel een opgave voor het onderwijs, maar een uitdaging die het bedrijfsleven, gemeenten en ook de Provincie samen moeten aangaan. Samen kijken naar welke initiatieven er zijn, hoe ze verlopen en hoe ze eventueel beter kunnen. Om ze vervolgens onderling op elkaar af te stemmen. Door te verbinden, te ondersteunen, waar mogelijk barrières weg te nemen én door te motiveren om door te pakken.”

Ruimte

Bemelmans vindt dat haar nieuwe rol als programmamanager niet alleen bestaat uit verbinden en aanjagen, maar vooral ook uit het creëren van ruimte voor partijen. “Binnen een samenwerkingsproces moet er ruimte zijn voor de betrokken partijen om dingen in te brengen die zij belangrijk vinden”, schetst ze. “Tegelijkertijd gaat samenwerking niet om het behalen van het eigen gelijk. Partijen binnen de triple helix moeten energie steken in wat ze gezamenlijk belangrijk vinden. Op die manier kunnen we in Zuid-Limburg op een effectieve manier waardevolle resultaten neerzetten. En daar zet ik mij graag voor in.”