Publiek en privaat Zuid-Limburg bundelden afgelopen week hun krachten op een gezamenlijke stand op vastgoedbeurs Provada in Amsterdam. Onder de noemer ‘Zuid-Limburg – Smart Part of Europe’ en met de boodschap om samen te werken aan de toekomst van de regio, wist Zuid-Limburg zich sterk te manifesteren.

Op dinsdag was er uitgebreid aandacht voor presentaties van het Superlocal-project van HEEMwonen, de Sportzone Sittard-Geleen en Nationalpark Lodge. Deze presentaties werden voorafgegaan door een paneldiscussie onder leiding van Paul ’t Lam over het Strategisch Actieplan Randstad Zuid-Limburg.

Op de tweede dag van de Provada stond duurzaamheid centraal op de Zuid-Limburg-stand, in de vorm van een gesprek tussen wethouder Gert-Jan Krabbendam (Maastricht), Onno Dwars (Ballast Nedam) en Peter Göbel (ING REF, winnaar Green Leader Award 2017). Aansluitend werden de ontwikkelingen rondom het Maastrichtse Sphinxkwartier toegelicht door de RO Groep en 3W Real Estate. Op donderdag, de afsluitende dag van de vastgoedbeurs, draaide het om initiatieven uit Zuid-Limburg die als voorbeeld voor de rest van Nederland dienen: Het Groene Net en de Mijnwater B.V.

Tijdens de duur van de Provada diende de stand als ontmoetingsplek voor Zuid-Limburgse partijen, maar ook voor geïnteresseerden van buiten de regio. De eerste verbindingen die ervoor moeten zorgen dat Zuid-Limburg één van de aantrekkelijkste regio’s in Europa wordt om in te leven en werken, zijn de afgelopen week gelegd.

De stand op de vastgoedbeurs was een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen, Parkstad Limburg, RO Groep, 3W Real Estate, Mulleners Vastgoed, Charlemagne Grensregio, Van Wijnen, DOOR Communicatie en Vorm, Mijnwater BV, Maurer United Architects, Superlocal, Industrie und Handelskammer Aachen en Economische Samenwerking Zuid-Limburg.