Om een goed beeld te krijgen van hoe alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten ervoor staan, heeft ESZL factsheets laten maken. Met daarop cijfers over o.a. de bevolkingsopbouw, de arbeidsmarkt en de economie. De conclusie? De onderlinge relaties, vooral economisch gezien, zijn duidelijker dan ooit. “Dit onderstreept de behoefte om op economisch gebied als regio samen op te trekken”, aldus wethouder Pieter Meekels (Sittard-Geleen), tevens bestuurslid van ESZL.

Het percentage Zuid-Limburgers dat buiten de eigen gemeente werkt, onderstreept de conclusie dat de gemeenten in de regio steeds meer met elkaar verweven raken. 77 procent van de beroepsbevolking vindt zijn emplooi in een andere gemeente dan die waar men woont. Vooral in kleinere gemeenten is dit percentage hoog. In de gemeente Brunssum bijvoorbeeld, werkt 82 procent van de beroepsbevolking (die in totaal 14.000 mensen telt) elders.

In Beekdaelen, de nieuwe fusiegemeente die in 2019 zal ontstaan uit Nuth, Schinnen en Onderbanken, is dit percentage 88 procent, op een beroepsbevolking van 18.000. Ter vergelijk: in de drie centrumgemeenten Maastricht (41 procent van 60.000), Heerlen (61 procent van 41.000) en Sittard-Geleen (57 procent van 46.000) liggen deze aantallen procentueel een stuk lager.

Eén economie

“De ‘pendel’ van personen tussen verschillende gemeenten illustreert goed de onderlinge afhankelijkheid”, zegt Pieter Meekels. “Mensen die in kleinere gemeenten wonen en buiten hun gemeente werken, geven het verdiende geld (deels) uit in hun eigen gemeente. De cijfers op de factsheets laten zien dat de gemeenten uit Zuid-Limburg op meerdere manieren deel uitmaken van één economie Zuid-Limburg. Dit onderstreept de behoefte om op economisch gebied als regio samen op te trekken.”

Urgentie

Eén van de grootste uitdagingen in Zuid-Limburg is de arbeidsparticipatie. De cijfers uit 2017 benadrukken de urgentie van een gezamenlijke aanpak voor de krapte op de arbeidsmarkt: In Zuid-Limburg (64,3 procent) ligt de arbeidsparticipatie bijna 6 procent lager dan in Nederland (70,1). De potentiële beroepsbevolking bedraagt 464.950 personen, van wie er 296.000 daadwerkelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Daar tegenover staat dat met aantal arbeidsplaatsen groeide (met 1,2 procent), evenals het aantal bedrijven en organisaties (1,3 procent). Ook de stijging van het Bruto Regionaal Product zette zich door

                            

Feitelijke onderbouwing

“De factsheets laten mooie cijfers zien, waar we trots op mogen zijn”, stelt Meekels. “De gemeenten hebben in hun coalitieakkoorden economische doelstellingen geformuleerd die zij individueel gaan oppakken. Evident is echter dat er sprake is van opgaven op het economisch gebied, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, het stimuleren van het MKB en het vestigingsklimaat, die we in Zuid-Limburg gezamenlijk moeten oppakken. De factsheets geven een feitelijke onderbouwing van de stappen die we gezamenlijk moeten maken.”

Regiobijeenkomsten

Om die samenwerking in Zuid-Limburg weer een stap verder te brengen, zullen er in november en december van dit jaar door ESZL zogenaamde regiobijeenkomsten worden georganiseerd. “Tijdens deze bijeenkomsten zullen Zuid-Limburgse raadsleden en vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven, met elkaar in overleg gaan over de vraag hoe we economische uitdagingen gezamenlijk gaan oppakken”, aldus Meekels.

Factsheets bekijken?

Alle factsheets zijn hier terug te vinden op de site van ESZL.