Onder de titel ‘Löss: Wat hier leeft, wat hier raakt. Wat hier kleeft, wat hier maakt’, hebben de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en de Provincie Limburg – verenigd in de Stedelijke Cultuurregio Zuid – een profielplan geschreven voor de Zuid-Limburgse culturele sector. Dit plan is aan minister Van Engelshoven (OC&W) aangeboden en omvat de strategie voor een vergaande culturele samenwerking met het Rijk. Een belangrijk onderdeel van dit document is de nadruk op het belang van cultuur voor de lokale en regionale economie: “Cultuur en kunst hebben een grote economische betekenis voor een stad.”

“Werkgevers vestigen zich graag in een stad met veel uitingen van kunst en cultuur”, valt in het profielplan te lezen. “Zo’n stad is immers aantrekkelijk voor potentiële werknemers. In een cultureel vitale en bruisende stad vindt een werkgever eerder goed personeel. Met andere woorden: cultuur vergroot de werkgelegenheid in een stad en de regio. Daarbij wordt de cultuursector zelf ook een steeds grotere werkgever.”

Nieuwe impuls

Volgens het profielplan is cultuur tevens het antwoord op verschuivingen binnen de regionale economie, zoals het krimpen of zelfs geheel verdwijnen van bepaalde sectoren of markten. “Cultuur weet een nieuwe impuls te geven aan leisure, aan de waarde van vastgoed en levendigheid van de steden. De culturele instellingen en creatieve bedrijven zijn inmiddels goed voor duizenden arbeidsplaatsen en veel werk voor zzp-ers.”

Wethouder Jordy Clemens (Cultuur, gemeente Heerlen) is één van de vier bestuurders die het profielplan heeft ondertekend. Hij ziet ook dat ‘zijn’ stad de vruchten plukt van een sterke culturele sector. “Bezoekers van evenementen en culturele instellingen combineren dit vaak met andere activiteiten als winkelen, horeca- of familiebezoek. In Heerlen is dat aandeel het hoogst bij IBE (International Breakdance Event) en Pro Freestyle, maar ook andere evenementen en voorstellingen zorgen voor hogere bestedingen in de stad. Daar profiteren ondernemers direct van mee”, aldus Clemens.

Jordy Clemens (Gemeente Heerlen)

Bredere impact

Maar de impact van cultuur is niet alleen merkbaar in het aantal bestedingen, zegt de wethouder. “De culturele- en creatieve sector wordt zelf ook een steeds grotere werkgever en daardoor ontstaan weer andere initiatieven. Denk aan de opleiding KTM bij Arcus College die veel studenten levert aan het cultuur- en evenementenveld in onze stad. En ook voor onze inwoners is cultuur belangrijk. Maar liefst 85 procent van onze inwoners bezocht vorig jaar één of meer culturele instellingen.”

Jim Janssen, cultuurwethouder in Maastricht, koestert cultuur eveneens als een belangrijke economische factor. Hij stipt echter wel aan dat het samenspel met de rest van de regio hierin erg belangrijk is. “Niet alleen de stad is van belang, maar juist Maastricht in samenwerking met de regio. Voor bedrijven en werknemers gaat het niet alleen om het culturele aanbod van de stad, maar om het aanbod in de (Eu)regio. Deze gedachte is leidend binnen de Stedelijke Cultuurregio Zuid”, zegt Janssen.

Proeftuinen

De nieuwe, gezamenlijke cultuurstrategie voor Zuid-Limburg komt niet uit de lucht vallen. Werksessies met makers, kunstvakopleidingen en culturele instellingen maakten het belang duidelijk van het benoemen en herijken van culturele strategieën, vooral op het vlak van productie, publiek, presentatie, internationalisering en ondernemerschap. Voor deze thema’s worden dan ook zogenaamde proeftuinen ingericht, waarop de samenwerking tussen de steden, de Provincie en uiteindelijk het Rijk, zich zal focussen.